Rechten en plichten van “Honden Uitlaatservice “Jet

 1. Algemeen
 2. Aanmelden
 3. Afmelden wandeling
 4. Sleutels
 5. Gezondheid
 6. Aansprakelijkheid
 7. Honden
 8. Vervoer
 9. Abonnement
 10. Betalingen
 11. Vrije dagen
 12. Privacy

Algemeen

 1. Iedereen die gebruikt maakt van de diensten van Hondenuitlaatservice “Jet” gaat akkoord met de algemene voorwaarden.
 2. Hondenuitlaatservice “Jet” beschikt over de juiste verzekeringen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op hondenuitlaatservice ”Jet”
 4. Hondenuitlaatservice “Jet” behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden en tarieven ten alle tijden te wijzigen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de bepalingen in eerder verstrekte voorwaarden en tarieven.
 5. Hondenuitlaatservice “Jet” behoudt zich ten alle tijden het recht om de uitlaathond(en) op grond van A-typisch of probleem gevend gedrag te weigeren.

Aanmelden

 1. Om een hond voor de uitlaatservice of voor privé begeleiding aan te melden dient er per e-mail of telefonisch een afspraak gemaakt te worden voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend.
 2. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt het inschrijfformulier ingevuld en de algemene voorwaarden doorgenomen. Ook wordt hierbij het sleutelcontract getekend en wordt de sleutel overhandigd aan Hondenuitlaatservice “Jet”.
 3. Tijdens het kennismakingsgesprek worden de 1 individuele kennismakingswandelingen gepland. Deze dienen om goed basis contact te kunnen leggen met de hond en het eerste wederzijdse vertrouwen op te kunnen bouwen. De individuele kennismakingswandelingen wordt niet in rekening gebracht en duurt ongeveer 15 min.
 4. Op advies en in overleg met Hondenuitlaatservice “Jet” kan het aantal individuele kennismakingswandelingen variëren.
 5. Vaste wandeldagen worden tijdens het kennismakingsgesprek afgesproken.
 6. Flexibele wandeldagen is mogelijk, maar Hondenuitlaatservice “Jet” geeft hierbij geen plaats garantie.
 7. Extra inplannen van wandelingen buiten de vaste wandeldagen kan via WhatsApp/E-mail indien er plaats is in een groep. Extra wandelingen worden buiten de ingeplande wandeldagen apart in rekening gebracht.

Afmelden wandeling

 1. Afmelden van een wandeling dient te geschieden minimaal 24 uur voor het begin van de wandeldag. Deze afgemelde wandeling zal als een te goed wandeling blijven staan.
 2. Wanneer een wandeling te laat wordt afgemeld zal deze niet als te goed wandeling komen te staan.
 3. Als blijkt dat de hond niet aanwezig is op de afgesproken wandeldag wanneer Hondenuitlaatservice “Jet” de hond komt ophalen zal deze wandeling apart in rekening worden gebracht.
 4. Het gebruiken van een te goed wandeling dient binnen 3 weken na de datum van de afgemelde wandeling te geschieden, mits er plaats is in een wandelgroep. Deze te goed wandeling mag ook gepland worden op dagen anders dan de vaste wandeldagen.
 5. Feestdagen waarop Hondenuitlaatservice “Jet” niet werkzaam is:
  • Oud & Nieuw
  • Goede vrijdag
  • Paasmaandag
  • Koningsdag
  • Hemelvaart
  • Pinkstermaandag
  • Kerstmis
 6. Indien Hondenuitlaatservice “Jet” direct de plaats in de wandelgroep kan vervangen, kan de opzegtermijn opgeschort worden.
 7. Bij langdurig ziekte/blessure van de hond (door b.v. operatie en revalidatie), wat langer dan 1 maand duurt, kan het abonnement worden bevroren. Hierbij wordt per wandeling €5,- reserveringskosten in rekening gebracht om de des betreffende plek vrij te houden.

Sleutels

 1. Voor overhandiging van de sleutel zal het sleutelcontract getekend worden.
 2. Sleutels worden alleen voorzien van een label met naam van de hond.
 3. Sleutels worden niet gedupliceerd zonder toestemming van de eigenaar.
 4. Wanneer de samenwerking wordt beëindigd, wordt ook de sleutel teruggeven aan de eigenaar. Deze wordt persoonlijk overhandigd, niet in de brievenbus gegooid en de sleutel retour verklaring zal worden ondertekend.
 5. Sleutels worden niet aan derden meegegeven zonder toestemming van de eigenaar.
 6. Bij verlies of diefstal zal de eigenaar z.s.m. op de hoogte gebracht worden.
 7. Hondenuitlaatservice “Jet” is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van diefstal of verlies van de sleutel.

Gezondheid

 1. Eventuele gezondheidsrisico’s en medicaties van de hond(en) worden vooraf gemeld.
 2. Honden hebben een juiste geregistreerde chipnummer en /of tatoe, en zijn voorzien van de cocktailenting (Parvo, ziekte van Weil, Para-influenza, Hepatitis en bij voorkeur Kennelhoest en Hondsdolheid) vaccinaties.
 3. Wanneer Hondenuitlaatservice “Jet” een bezoek aan de dierenarts nodig acht, zal dit z.s.m. kenbaar gemaakt worden bij de eigenaar.
 4. Bij spoedgevallen zal Hondenuitlaatservice “Jet” er zorg voor dragen dat de hond z.s.m. bij de dierenarts komt. Uiteraard wordt de eigenaar hiervan z.s.m. op de hoogte gesteld, maar het welzijn van de hond gaat op dit moment voor.
 5. Eigenaar geeft, indien niet direct bereikbaar, toestemming aan Hondenuitlaatservice “Jet” om, in geval van ongeval, ziekte e.d. op kosten van de eigenaar een dierenarts te consulteren, die indien nodig de medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.

Aansprakelijkheid

 1. De eigenaar blijft ten allen tijden verantwoordelijk voor de eigen hond(en).
 2. De eigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade aan woning/garage/schuur en/of inboedel, aangericht door een (natte of vieze) hond. Indien gewenst, door de eigenaar, kan er afgesproken worden met Hondenuitlaatservice “Jet” dat de hond (wanneer hij/zij nat of vies is) in een aparte ruimte (evt. Bench) verblijft na terugkomst van de wandeling.
 3. De eigenaar heeft een WA- verzekering waar de hond ook in meeverzekerd is.
 4. Hondenuitlaatservice “Jet” is niet aansprakelijk voor schade bij inbraak in de woning van de eigenaar.
 5. Hondenuitlaatservice “Jet” is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van zaken of goederen uit de woning/garage/schuur e.d. van waaruit de hond wordt opgehaald.
 6. Hondenuitlaatservice “Jet” is niet aansprakelijk voor ziekte, letsel, dood of verwondingen van de hond, of voor diefstal, verduistering dan wel vermissing van de hond.
 7. Hondenuitlaatservice “Jet” is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de hond aan derde.

Honden

 1. De eigenaar zorgt dat er bij het ophalen van de hond een goed passende halsband is. Het zijnde geen slipketting.
 2. Hondenuitlaatservice “Jet” zorgt voor de leiband.
 3. Voor groepswandelingen kom ik jouw hond op de afgesproken tijd bij je thuis ophalen. Hier komt de reistijd van het ophalen en thuisbrengen van de honden bij. De honden zitten niet langer dan 1.5 uur per rit in de bus. De reistijd is afhankelijk van de te rijden route.
 4. Indien er meerdere wandelingen op een dag plaats vinden zal Hondenuitlaatservice “Jet” de verdeling per groep bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met de te rijden route en het karakter van de honden.
 5. De lengte van de wandeling is afhankelijk van de groep. Gemiddeld zal dit tussen de 50-60 minuten zijn.
 6. Wanneer er iets voorvalt tijdens de uitlaatronde wordt de eigenaar hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Denk hierbij aan grote stress, angst, weglopen, bijtincidenten, overgeven, vlooien, teken etc.
 7. Hondenuitlaatservice “Jet” zal na de wandelingen van die dag de eigenaar op de hoogte stellen hoe de wandeling is verlopen via what’s app.
 8. Loopse teven mogen 4 weken niet mee met de groepswandelingen. De eigenaar heeft de keuze om de loopse teef door Hondenuitlaatservice”Jet” kort aan huis uit te laten, of voor een eigen alternatief te zorgen. Indien er voor een eigen alternatief gezorgd wordt zal er geen te goed wandeling komen te staan.
 9. Pups mogen vanaf 6 maanden in een volledige wandeling mee met de groep. Dit i.v.m. de lichamelijke ontwikkelingen van de pup. Voor deze 6 maanden is in overleg een alternatief mogelijk. De pup moet de 12 weken enting gehad hebben.
 10. Honden die helaas NIET mee mogen: zijn risico rassen. Voor meer informatie klik hier.
 11. Hondenuitlaatservice “Jet” zal de hond handdoek droog thuisbrengen.
 12. De eigenaar zorgt dat er een handdoek thuis aanwezig is om de hond eventueel nog een keer extra af te kunnen drogen.
 13. Bij extreme hitte of sneeuw/kou/gladheid heeft Hondenuitlaatservice “Jet” het recht om de wandelingen in te korten of aan te passen.

Vervoer

 1. De honden zullen vervoerd worden in daarvoor geschikte kennels.
 2. Mocht de bus kapot zijn worden de honden vervoerd in een personenauto.
 3. De bus wordt goed onderhouden en regelmatig schoongemaakt.
 4. De bus is voorzien van goed werkend ventilatiesysteem en airco.
 5. Wanneer door weersomstandigheden (hitte of gladheid) en/of kapotte bus de honden niet in de bus vervoerd kunnen worden zal Hondenuitlaatservice “Jet” de wandelingen aanpassen en de honden zoveel mogelijk individueel uitlaten. Het kan voorkomen dat de wandelingen om deze reden dan ook ingekort worden.

Abonnement

 1. Met een abonnement wordt er voor 52 weken per jaar een plek gereserveerd in de uitlaatservice “Jet”.
 2. In alle abonnementen zijn mijn vakanties (6 weken) en die van uw berekend. Deze prijzen zijn dus op basis van 46 weken per jaar en zullen maandelijks in rekening worden gebracht.
 3. Feestdagen waarop Hondenuitlaatservice “Jet” niet werkzaam is:
  • Oud & Nieuw
  • Goede vrijdag
  • Paasmaandag
  • Koningsdag
  • Hemelvaart
  • Pinkstermaandag
  • Kerstmis
 4. Er wordt geen geld gerestitueerd als een wandeling op een feestdag valt.

Betaling

 1. Alle prijzen weergegeven op de prijsopgave zijn inclusief 21% BTW
 2. Hondenuitlaatservice “Jet” verstrekt vooraf een prijsopgave aan de eigenaar. Facturering vindt in overleg plaats voorafgaand aan of na geleverde diensten d.m.v. van een factuur.
 3. Indien u niet op tijd betaald zal Hondenuitlaatservice “Jet” eenmalig een herinnering sturen. Als u na het ontvangen van de herinnering nogmaals niet betaald, wordt de dienstverlening per direct en zonder overleg stopgezet.
 4. Hondenuitlaatservice “Jet” heeft het recht de tarieven aan te passen. Dit wordt minimaal 1 maanden vooraf doorgeven via de e-mail zodat de eigenaar op tijd op de hoogte is.
 5. Wanneer het aantal vaste wandeldagen per week verandert kan in overleg met Hondenuitlaatservice “Jet” de dagen worden aangepast vanaf de eerstvolgende maand.

Vrije dagen/ vakantie

 1. Wanneer er (extra) dagen zijn dat Hondenuitlaatservice “Jet” geen diensten kan leveren (hier valt ziekte of extreme weersomstandigheden niet onder), zal dit minimaal 1 maand voorafgaande datum bekend gemaakt worden via WhatsApp of e-mail zodat u op tijd iets anders kunt regelen.
 2. Hondenuitlaatservice “Jet” zal tijdig haar vakanties bekend maken. (zie Afwezigheid )
 3. De eigenaar geeft de eigen vakanties minimaal 2 weken van tevoren door aan Hondenuitlaatservice “Jet”.

Privacy

 1. Hondenuitlaatservice Jet zal nooit uw persoonlijk gegevens vermelden op sociale media.
 2. Persoonsgegevens worden alleen door Hondenuitlaatservice “Jet” gebruikt om u op de hoogte te stellen van zaken rondom Hondenuitlaatservice “Jet” en voor de administratie.
 3. Foto’s en filmpjes van de honden die gemaakt zijn tijdens de wandeling mogen worden gebruikt op sociale media en voor marketing doeleinde.
Back to top